Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego

Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
tel. 95 7355 894
e-mail: mofgw@um.gorzow.pl

A+ A- A

Tereny inwestycyjne

Gmina Santok posiada tereny inwestycyjne tworzące dwa kompleksy w miejscowości Wawrów, w sąsiedztwie drogi krajowej nr 22 Gdańsk – Gorzów Wlkp. – Kostrzyn – (Berlin). Tereny te są mają status specjalnej strefy ekonomicznej i są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Obszar SSE obejmuje następujące działki (wszystkie obręb Wawrów):

- 13/4,

- 13/15,

- 13/16,

- 13/17

- 13/29.

Łączny obszar objęty strefą ekonomiczną wynosi: 11,9806 ha.