Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego

Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
tel. 95 7355 894
e-mail: mofgw@um.gorzow.pl

A+ A- A

Struktura gminy

Gmina Santok należy do gmin wiejskich. Należy do województwa Lubuskiego, powiatu gorzowskiego. Gmina jest obszarem typowo rolniczym, który zajmuje 169,4 km2 powierzchni, w skład której wchodzi 11 sołectw: Baranowice, Czechów, Gralewo, Górki, Janczewo, Jastrzębik, Lipki Małe, Lipki Wielkie, Ludzisławice, Mąkoszyce, Nowe Polichno, Płomykowo, Santok, Stare Polichno, Wawrów. Siedzibą gminy jest Santok, która jest położona w centralnym miejscu gminy, jednak nie jest największy pod względem liczby mieszkańców.
Plan gminy Santok


Gminę Santok zamieszkuje 8237 osób, z czego 49,8% stanowią kobiety, 50,2% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 12,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38 lat.
Wykaz ludności, wg stanu 31.12.2015 r.

Mężczyźni 4135
Kobiety 4102
RAZEM 8237

Źródło: opracowanie własne, na podstawie www.bdl.stat.gov.pl

Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego wg stanu na dzień 31.12.2015 roku 65,6% mieszkańców gminy Santok jest w wieku produkcyjnym, 19,8% w wieku przedprodukcyjnym, a 14,6% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym, co oznacza, że 5404 osób jest w wieku zdolnym do pracy, tj. dla mężczyzn grupa wieku 18-64 lata, dla kobiet - 18-59 lat. Osoby w tym wieku tworzą trzon gospodarki, generują dochód, wpływają na rozwój i prawidłowe funkcjonowanie regionu. W gminie Santok na 1000 mieszkańców pracuje 137 osób – 45,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,1% mężczyźni, natomiast liczba bezrobotnych to 289 osoby, bezrobocie rejestrowane wynosiło w 2015 roku 9,9% (12,4% wśród kobiet i 7,8% wśród mężczyzn).