Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego

Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
tel. 95 7355 894
e-mail: mofgw@um.gorzow.pl

A+ A- A

Historia założenia

Historia nawiązania Partnerstwa

18 grudnia 2013 roku Miasto Gorzów Wlkp. jako Lider Projektu podpisało porozumienie partnerskie z Gminą Bogdanie, Gminą Deszczno, Gminą Kłodawa i Gminą Santok dotyczące wspólnej realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.

21 kwietnia 2015 roku Marszałek Województwa Lubuskiego podpisał uchwałę w spawie wyznaczenia zasięgu terytorialnego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego – Lubuskiego 2020. Według uchwały ZIT obejmuje: Miasto Gorzów Wlkp. – rdzeń obszaru funkcjonalnego, Gmina Bogdaniec, Gmina Deszczno, Gmina Kłodawa, Gmina Santok.
http://rpo.lubuskie.pl/documents/10184/77021/uchwala+ZWL+dla+ZIT+MOF+Gorz%C3%B3w+Wlkp.pdf/5b874c61-ad00-43f1-aa66-36c9c80fbdc2

22 maja 2015 roku Partnerzy zmieniając poprzednie porozumienie (z dnia 18 grudnia 2015 r.) podpisali współpracę w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, dotyczącego wspólnej realizacji działań w zakresie ZIT.
http://rpo.lubuskie.pl/documents/10184/77009/Prozumienie+ZIT+MOF+GW%2C+22+maja+2015r..pdf/b410879b-506d-4c56-b346-d5bd8fa0fa7e

3 sierpnia 2015 roku Partnerzy podpisali porozumienie z Województwie Lubuskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej (ZIT MOF GW) w ramach instrumentu: Zintegrowane Instytucje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 – zawarte pomiędzy Instytucją Zarządzającą RPO Lubuskie 2020, a Instytucją Pośredniczącą ZIT.
http://rpo.lubuskie.pl/documents/10184/77005/Porozumienie+ZIT+MOF+GW+z+IZ+RPO+3.08.15.pdf/bd3b8709-9a6f-404b-ac62-8d00f3c01607

25 listopada 2015 roku powstała pierwsza Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp., projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
http://rpo.lubuskie.pl/documents/10184/34618/Strategia+Zintegrowanych+Inwestycji+Terytorialnych+%28ZIT%29+Miejskiego+Obszaru+Funkcjonalnego+Gorzowa+Wlkp.+w+zakresie+mo%C5%BCliwo%C5%9Bci+finansowania+ZIT+w+ramach+Regionalnego+Programu+Operacyjnego+%E2%80%93+Lubuskie+2020/9a1ee6b2-b307-428a-986e-8fa7fd0bd9f1