Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego

Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
tel. 95 7355 894
e-mail: mofgw@um.gorzow.pl

A+ A- A

Struktura gminy

Gmina Deszczno należy do gmin wiejskich. Należy do województwa Lubuskiego, powiatu gorzowskiego. Gmina jest obszarem typowo rolniczym, który zajmuje 168 km2 powierzchni, z czego dużą część stanowią lasy i obszary rolne (Mapa nr 1). W jej skład wchodzi 21 sołectw: Białobłocie, Bolemin, Borek, Brzozowiec, Ciecierzyce, Deszczno, Dziersławice, Dzierżów, Glinik, Karnin, Kiełpin, Koszęcin, Krasowiec, Łagodzin, Maszewo, Niwica, Orzlec, Osiedle Poznanskie,Płonice, Prądcin i Ulim. Przez gminę przebiegają dwie drogi krajowe:

  • droga ekspresowa nr 3, która stanowi polską część międzynarodowej trasy E65 z Malmö w Szwecji do miejscowości Chaniá na Krecie,
  • droga krajowa nr 22 prowadząca od polsko-rosyjskiego przejścia granicznego w Grzechotkach do przejścia granicznego w Kostrzynie).

Plan gminy Deszczno

Siedzibą gminy jest wieś Deszczno, którą zamieszkuje ponad 1200 osób, co sprawia, że jest największą miejscowością. Cała gmina Deszczno liczy 9 339 mieszkańców, z czego 50,02% stanowią kobiety, a 49,98% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 31,8%. Średni wiek mieszkańców wynosi 38 lat.

Wykaz ludności, wg stanu 31.12.2015 r.

Mężczyźni 4668
Kobiety 4671
RAZEM 9339

Źródło: opracowanie własne, na podstawie www.bdl.stat.gov.pl