Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego

Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
tel. 95 7355 894
e-mail: mofgw@um.gorzow.pl

A+ A- A

Struktura gminy

Gorzów Wielkopolski należy do miast na prawach powiatu. Miasto położone na skraju Kotliny Gorzowskiej, leżącej na Równinie Gorzowskiej, nad Wartą u ujścia Kłodawki, zajmuje obszar 86 km2. Gorzów leży  53 km od granicy z Niemcami,  około 130 km od ich stolicy, Berlina, około 80 km od Franfurtu/O, około 130 km od Poznania oraz 105 km od Szczecina.

Plan Gorzowa Wlkp.

Gorzów w liczbach:

  • Liczba mieszkańców: 123 911
  • Powierzchnia: 85,7 km²
  • Gęstość zaludnienia: 1 445,5 osób/km²
  • Wysokość: 19-82 m n.p.m
  • Data założenia: 1257 r.
  • Uzyskanie praw miejskich: 2 lipca 1257 r.

W Gorzowie Wielkopolskim na 1000 mieszkańców pracuje 324 osób. Liczba osób pracujących stanowi większą od wartość od średniej dla województwa lubuskiego oraz dla Polski. 53,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 46,5% mężczyźni.
Bezrobocie rejestrowane w Gorzowie Wielkopolskim wynosiło w 2015 roku 5,1% (5,5% wśród kobiet i 4,7% wśród mężczyzn), znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa lubuskiego oraz znacznie mniej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Gorzowie Wielkopolskim wynosi 3 532,91 PLN, co odpowiada 85,10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.
Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego 665 osób wyjeżdża do pracy do innych miast, a 3 855 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi 3 190.