Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego

Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
tel. 95 7355 894
e-mail: mofgw@um.gorzow.pl

A+ A- A

Struktura gminy

Gmina Kłodawa należy do gmin wiejskich. Należy do województwa lubuskiego, powiatu gorzowskiego. Powierzchnia gminy to 234,7 km2 z czego 65% stanowią lasy. Gmina położona jest na pograniczu województw lubuskiego i zachodniopomorskiego, w skład gminy wchodzi 11 sołectw: Chwalęcice, Różanki, Mironice, Sanocko, Łośno, Kłodawa, Różanki-Szklarnia, Rybakowo, Santoczno, Zdroisko, Wojcieszyce.
Plan gminy Kłodawa


 
Siedzibą gminy jest wieś Kłodawa, gminę zamieszkuje 8298 osób z czego 50,3% stanowią kobiety, a 49,7% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 51,3%. Średni wiek mieszkańców wynosi 37,5 lat.

Mężczyźni 4124
Kobiety 4174
RAZEM 8298

Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego wg stanu na dzień 31.12.2015 roku 66,0% mieszkańców gminy Kłodawa jest w wieku produkcyjnym, 21,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 13,0% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym co oznacza, że 5477 osób jest w wieku zdolnym do pracy, tj. dla mężczyzn grupa wieku 18-64 lata, dla kobiet - 18-59 lat. Osoby w tym wieku tworzą trzon gospodarki, generują dochód, wpływają na rozwój i prawidłowe funkcjonowanie regionu. W gminie Kłodawa na 1000 mieszkańców pracuje 75 osób –  45,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,1% mężczyźni, natomiast bezrobotnych to 170 osób, bezrobocie rejestrowane wynosiło w 2015 roku 5,7% (6,8% wśród kobiet i 4,8% wśród mężczyzn).