Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego

Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
tel. 95 7355 894
e-mail: mofgw@um.gorzow.pl

A+ A- A

Oferta inwestycyjna

Działalność inwestycyjna gminy skupia się wokół głównego celu, jakim jest podnoszenie jakości życia jej mieszkańców. Przedsięwzięcia inwestycyjne ukierunkowane są na  tworzenie  nowej i modernizacji istniejącej infrastruktury drogowej, wodno-ściekowej oraz poprawę stanu środowiska naturalnego.  Gmina dużo inwestuje w oświatę i kulturę, stwarzając lepsze szanse na start dla najmłodszych jej mieszkańców. 

Gmina Kłodawa posiada dogodne położenie komunikacyjne. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 22 (relacji Gorzów – Gdańsk) i droga wojewódzka nr 151.

Gmina Kłodawa oferuje szereg interesujących nieruchomości z atrakcyjną lokalizacją przeznaczonych do sprzedaży. Są to zarówno działki niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jak i działki przeznaczone w planie pod zabudowę usługowo– produkcyjną.