Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego

Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
tel. 95 7355 894
e-mail: mofgw@um.gorzow.pl

A+ A- A

Struktura gminy

Gmina Bogdaniec należy do gmin wiejskich, powiatu gorzowskiego, niegdyś położona w województwie gorzowski. Gmina zajmuje obszar 112 km2, ma charakter typowo rolniczy. Gmina leży na szlaku komunikacyjnym Berlin - Kostrzyn nad Odrą - Gorzów Wielkopolski – Kalingrad.

Plan gminy Bogdaniec


Siedzibą gminy jest wieś Bogdaniec, która jest jednocześnie największą jednostką.  W jej skład wchodzi 21 Sołectw: Bogdaniec, Chwałowice, Gostkowice, Jasiniec, Jenin, Jeninek, Jeniniec, Jeże, Jeżyki, Krzyszczyna, Krzyszczynka, Kwiatkowice, Lubczyno, Łupowo, Motylewo , Podjenin, Racław, Roszkowice, Stanowice, Wieprzyce, Włostów, w których mieszka 7089 osób (Tabela 1), z czego 50,7% stanowią kobiety, a 49,3% mężczyźni. W latach 2002-2016 liczba mieszkańców wzrosła o 10,1%. Średni wiek mieszkańców wynosi 39 lat.

Wykaz ludności, wg stanu 31.12.2015 r.

Mężczyzna 3495
Kobieta 3594
Razem 7089

Źródło: opracowanie własne, na podstawie www.bdl.stat.gov.pl

Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego wg stanu na dzień 31.12.2015 roku 63,3% mieszkańców gminy Bogdaniec jest w wieku produkcyjnym, 20,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 16,7% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym, co oznacza, że 4488 osób jest w wieku zdolnym do pracy, tj. dla mężczyzn grupa wieku 18-64 lata, dla kobiet - 18-59 lat. Osoby w tym wieku tworzą trzon gospodarki, generują dochód, wpływają na rozwój i prawidłowe funkcjonowanie regionu. W gminie Bogdaniec na 1000 mieszkańców pracuje 85 osób. 45,9% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 54,1% mężczyźni, natomiast liczba bezrobotnych to 178 osoby, bezrobocie rejestrowane w 2015 roku wynosi 7,3% (9,8% wśród kobiet i 5,2% wśród mężczyzn).