Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego

Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
tel. 95 7355 894
e-mail: mofgw@um.gorzow.pl

A+ A- A

Razem możemy więcej i lepiej

Gminy Gorzów, Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok inaugurują wspólną promocję gospodarczą.

Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego (MOF GW) jest nowym podmiotem administracyjnym, którego historia zaczęła się w grudniu 2011 r. przyjęciem przez Rząd RP „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030”, gdzie podano definicję miejskiego obszaru funkcjonalnego. W lutym 2013 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przedstawiło analizę pt. „Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich”, która pozwoliła określić granice i skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego. Jego kształt został określony w ekspertyzie towarzyszącej powstaniu dwóch komplementarnych dokumentów: „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego” i „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego”. Dokumenty te podczas ich konsultowania w poszczególnych gminach określiły podstawowe cele MOF GW.  Wskazały na korzyści wynikające ze współdziałania samorządów w ramach MOF GW, w końcu: dokumenty osadzają wspólne, strategiczne aktywności gmin w kontekście polityk uchwalonych i ustalonych na wyższym szczeblu: regionalnym, krajowym i europejskim.  MOF GW powstał w oparciu o umowę partnerską zawartą w dniu 18 grudnia 2013 r. pomiędzy: Gminą Miasto Gorzów Wlkp. (Lider Projektu), Gminą Bogdaniec, Gminą Deszczno, Gminą Kłodawa oraz Gminą Santok. Podpisana umowa dotyczy wspólnej realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp., a celem nadrzędnym jest współpraca Lidera i Partnerów Projektu ukierunkowana na rozwój i promocję MOF GW poprzez podnoszenie jego konkurencyjności i atrakcyjności.

 Głównym celem promocji MOF GW jest przedstawienie wspólnego obszaru Bogdańca, Deszczna, Kłodawy, Santoka oraz Gorzowa jako przestrzeni sprawnie zarządzanej, korzystnie usytuowanej, spójnej komunikacyjnie, dysponującej wykształconą kadrą oraz z rozwiniętą infrastrukturą społeczną, a tym samym: oferującą na swoim obszarze atrakcyjne warunki lokowania i rozwijania działalności gospodarczej. 

Projektowi towarzyszy logo – latawiec, którego kształt odwzorowuje granice biorących udział w projekcie gmin, które tworzą MOF GW.

Wartości które patronują marce MOF GW to spójność terytorialna, zgodność partnerów, otwartość na innowacje, przyjazne otoczenie - zarówno dla działalności gospodarczej, jak i dla zamieszkania, pracy i życia. Dobrej jakości zaplecze infrastrukturalne łączy się tu z bliskością przyrody.

Sam zaś latawiec kojarzony jest z lekkością, wolną przestrzenią, rekreacją na świeżym powietrzu, polami. Jest wspólną rozrywką, rodzinną, integrującą. Jednocześnie tworzenie latawców potrafi być elementem twórczej ekspresji, a same obiekty przybierają często ciekawe, innowacyjne formy. Podobna filozofia towarzyszy tworzeniu MOF GW, w którym integracja gmin wokół innowacyjnych, prorozwojowych działań jest funkcją kluczową.

Połączone siły Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka oraz Gorzowa Wlkp. jako rdzenia MOF, formalnie osadzone w prawie, popierane przez samorządy i mieszkańców, wywołać mogą efekt synergii, który przyniesie pozytywne zmiany w całym regionie, pozwoli prowadzić racjonalną, efektywną i prorozwojową politykę.  Stąd działania podejmowane w ramach projektu będą miały na celu zapoznanie ludzi mieszkających na terenie gmin i miasta ze strukturą MOF GW, z jego genezą i funkcją. Wspólna promocja gospodarcza MOF GW służyć ma propagowaniu wiedzy o wspólnym potencjale i możliwościach rozwoju obszaru i opiera się na założeniu że MOF GW jest w stanie wygenerować ofertę znacznie atrakcyjniejszą dla polskiego czy międzynarodowego biznesu niż każda z gmin oddzielnie. Celem projektu jest również inicjowanie i wspomaganie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami już aktywnymi gospodarczo w MOF GW – zarówno w celu rozwoju oferty dla dotychczasowego kręgu odbiorców, jak i wytworzeniu oraz prezentacji szerszej oferty (np. dla odbiorcy zewnętrznego lub potencjonalnego inwestora, potrzebującego wyspecjalizowanych kooperantów). Wszystkie te działania przyczynią się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej obszaru.

Przedsiębiorców z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw zainteresowanych szczegółami projektu zachęcamy do kontaktu:

 

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu

ul. Myśliborska 34

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 735 58 94

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.gorzow.pl

 

Urząd Gminy Bogdaniec

Aneta Bukowska

ul. Mickiewicza 45

66-450 Bogdaniec

tel. 95 723 73 83

e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.bogdaniec.pl

 

Urząd Gminy Deszczno

Mariusz Florczak

ul. Lubuska 90

66-446 Deszczno

tel. 95 72 87 656

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.deszczno.pl

 

Urząd Gminy Kłodawa

Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Jerzy Jesis

ul. Gorzowska 40

66-415 Kłodawa

tel. 95 7216 665

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.klodawa.pl

 

Urząd Gminy Santok

Alicja Cierach

ul. Gorzowska 59

66 - 431 Santok

tel. 95 78 75 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.santok.pl

  

 

Projekt „Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka – etap II” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1 – Gospodarka i Innowacje, Działanie 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, Poddziałanie 1.4.2 Promocja regionu – ZIT Gorzów Wlkp. Wartość projektu to 3 248 938,12 zł. Okres realizacji projektu: styczeń 2018 – czerwiec 2019 r.