Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego

Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
tel. 95 7355 894
e-mail: mofgw@um.gorzow.pl

A+ A- A

Wsparcie eksportu

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wznowiło nabór wniosków o dofinansowanie, dla projektów realizowanych ze środków na promocję eksportu w 2021 r.

Promocja polskich przedsiębiorstw na rynku światowym wspierana jest ze środków krajowych m.in. poprzez refundację części wydatków poniesionych na realizację poniższych działań promocyjnych:
1. Branżowe projekty promocyjne,
2. Przedsięwzięcia promocyjne,
3. Wydawnictwa i materiały promocyjne,
4. Certyfikaty wyrobów eksportowych.
Dotacja udzielana jest przedsiębiorcy w formule pomocy publicznej de minimis. Ostatecznym terminem złożenia wniosków jest dzień 31 maja 2021 roku.

Więcej TUTAJ