Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego

Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
tel. 95 7355 894
e-mail: mofgw@um.gorzow.pl

A+ A- A

Seminarium klastrowe


6 maja 2021 r. o godz. 9:00 rozpocznie się drugie webinarium klastrowe. Tym razem tematyka dotyczyć będzie katalizatorów i barier w rozwoju inicjatyw klastrowych w regionie lubuskim.

Omówiona zostanie polityka klastrowa Unii Europejskiej – instrumenty finansowe w ujęciu regionalnym, krajowym i europejskim przeznaczone dla klastrów. Wskazane zostanie również znaczenie partnerstw w perspektywie finansowej 2021 – 2027, które będą w wielu przykładach warunkiem otrzymania wsparcia finansowego. Jako przykład dobrych praktyk, poznamy działalność Lubuskiego Klastra Metalowego, którą przedstawi jego prezes – pan Andrzej Graczykowski.