Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego

Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
tel. 95 7355 894
e-mail: mofgw@um.gorzow.pl

A+ A- A

Konkurs na dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu

Prezydent Gorzowa ogłosił konkurs na dyrektora CEZiB - do końca składania ofert zostały tylko 4 dni!

Może nim zostać nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który m.in. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego pod nazwą „Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu”. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej, uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat.

Aplikować może również osoba, która nie jest nauczycielem, ale posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny oraz ma co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwa lata na stanowisku kierowniczym.

Pełne wymagania opisane są TUTAJ.

Oferty należy składać do 15 marca, do godz. 15.30, w gorzowskim urzędzie miasta, w kancelarii ogólnej, przy ul. Sikorskiego 3-4. Oferty przesłane pocztą, dostarczone po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

fot. Archiwum UM