Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego

Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
tel. 95 7355 894
e-mail: mofgw@um.gorzow.pl

A+ A- A

Zmiany dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w dniu 11 grudnia 2020 r., Zgromadzenie Związku MG-6 podjęło uchwałę nr XIV/67/2020 w sprawie objęcia właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zorganizowanym przez Związek Celowy Gmin MG-6 systemem odbioru odpadów komunalnych.

W wyniku tej uchwały od 1 marca 2021 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych (wolnostojących) zobowiązani są podpisać indywidualną umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z firmą posiadającą ku temu uprawnienia.

 

Więcej informacji TUTAJ