Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego

Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
tel. 95 7355 894
e-mail: mofgw@um.gorzow.pl

A+ A- A

Startuje Gorzowska Dycha BIS

 

Stan epidemii COVID-19 oraz wprowadzenie kolejnych obostrzeń i zakazów w gospodarce stał się trudnym czasem dla przedsiębiorców.  Mając na względzie ten trudny moment, Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przygotował wsparcie dla osób prowadzących działalność w ramach Pakietu Pomocowego Gorzowska Dycha BiS.

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. rozpoczyna nabór wniosków przedsiębiorców o wsparcie finansowe w ramach Programu Gorzowska Dycha BIS. Nabór wniosków prowadzony będzie od dzisiaj, 3 grudnia (od godz. 08.00) do 9 grudnia, do godz. 15.30
(5 dni roboczych)
, na stronie internetowej: gorzow.praca.gov.pl, tylko w formie elektronicznej poprzez portal praca.gov.pl jako pismo do urzędu lub ePUAP
.

Ze wsparcia mogą skorzystać przedsiębiorcy:

  • których przychód z działalności uzyskany w październiku 2020 r. był niższy co najmniej o 50 % w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio we wrześniu 2019 r. lub wrześniu 2020 r. lub przychód z działalności uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 50 % w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku 2019 r. lub październiku 2020 r.,
  •  którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą / działalność nie była zawieszona,
  • którzy nie zalegali w zapłacie zobowiązań podatkowych oraz zobowiązań wobec ZUS na koniec 2019 r. w stosunku do przedsiębiorców funkcjonujących ponad rok.

LINK DO NABORU

 

Gorzowska Dycha BIS to również wsparcie w innych obszarach:

  • obniżenie czynszu do wysokości 1 złotego za miesiąc listopad i grudzień 2020 r. dla najemców komunalnych lokali użytkowych, prowadzących działalność w branży gastronomicznej, rozrywki oraz zdrowia fizycznego,
  • ulga w spłacie podatków lokalnych (tj. podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, podatku rolnego , podatku leśnego),
  • obniżenie czynszu do wysokości 1 złotego za miesiąc listopad i grudzień 2020 r. dla dzierżawców gruntów prowadzących działalność w branży gastronomicznej, rozrywki oraz zdrowia fizycznego

Informacje na temat tych form pomocy będą się pojawiały na stronie www.gorzow.pl w zakładce dedykowanej dla programu Gorzowska Dycha BIS. Zapraszamy do śledzenia zamieszczanych tam informacji.