Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wielkopolskiego

Wydział Obsługi Inwestora i Biznesu

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
tel. 95 7355 894
e-mail: mofgw@um.gorzow.pl

A+ A- A

Koncepcja rozwoju dla polsko-brandenburskiego obszaru powiązań - ankieta

Zapraszamy Państwa do udziału w procesie przygotowywania „Koncepcji rozwoju dla polsko-brandenburskiego obszaru powiązań“ oraz zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety online!

Pod roboczym tytułem „Koncepcja rozwoju dla polsko-brandenburskiego obszaru powiązań" Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia zajmuje się obecnie opracowywaniem międzyresortowej strategii współpracy z Polską. Mają w niej zostać sformułowane cele kraju związkowego Brandenburgia na najbliższe dziesięć lat począwszy od roku 2020, odnoszące się do ściśle ze sobą powiązanego, wspólnego obszaru w centrum Europy.

Twórcy koncepcji chcieliby skorzystać z Państwa doświadczenia – doświadczenia polskich i niemieckich podmiotów działających na szczeblu krajowym, gminnym i na poziomie społeczeństwa obywatelskiego.

  • W jakich obszarach swojej działalności widzicie Państwo główne cele na najbliższe lata, mające kontekst polsko-brandenburski?
  • Jakie widzicie Państwo przeszkody strukturalne?
  • Jakie znają Państwo przykłady najlepszych praktyk dotyczących powiązanego ze sobą obszaru polsko-brandenburskiego?
  • Patrząc z Państwa perspektywy, jakie pojawiły się nowe potrzeby w polsko-brandenburskim kontekście w związku z pandemią COVID-19?

Ankietę wraz z wprowadzeniem Pana Jobst-Hinrich Ubbelohde, Sekretarza Stanu ds. Europejskich i Pełnomocnika ds. Stosunków Polsko-Brandenburskich, można znaleźć w wersji polskiej, niemieckiej, angielskiej i dolnołużyckiej TUTAJ